چرا وردپرس

در این مقاله دلیل نصب وردپرس را خواهید فهمید و آمار و رتبه وردپرس در بین CMS های جهان را در میابید و متوجه می شوید که چرا وردپرس توسط بیشتر افراد انتخاب می شود.